Anlaşmalı Kurumlar

Hizmet Alınan Kurumlar

Laboratuvar: Özel Ena Laboratuvarı

Radyoloji: Şanlı İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlık

Çevre Danışmanlığı: Açel Çevre Atık Enerji 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı: Ekim Danışmanlık 

İş Sağlığı  ve Güvenliği: Gülberk OSGB

Hizmet Verilen Kurumlar

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)