Başvuru Koşulları

Yeni diyalize başlayan hastadan aranacak evraklar

Hemodiyaliz raporu

Kimlik fotokopisi

Kan grubu kartı

Hepatit markırları ( Anti HCV, Anti HIV, HBSAG, Anti HBS ve Anti HCV si pozitif olan hastalarda HCV RNA İçerisinde bulunan aya ait kan tetkikleri)

Misafir gelen hastadan aranacak evraklar

Hemodiyaliz raporu

Kimlik fotokopisi

En son diyalize girdiği merkeze ait klinik durumunu bildiren epikrizi

İçerisinde bulunan aya ait kan tetkikleri

Kan grubu kartı

Hepatit markırları ( Anti HCV, Anti HIV, HBSAG, Anti HBS ve Anti HCV si pozitif olan hastalarda HCV RNA İçerisinde bulunan aya ait kan tetkikleri)

Yurtdışından gelen hastalarından istenecek belgeler;

Hepatit markırları ( Anti HCV, Anti HIV, HBSAG, Anti HBS

En son diyalize girdiği merkeze ait klinik durumunu bildiren epikrizi

İçerisinde bulunan aya ait kan tetkikleri

Sigorta şirketine ait tedaviyi karşıladığına dair yazı veya SGK alınacak olan TA/11, TA/12 belgesi